<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
latéral  
tính từ
  • (ở) bên
cửa bên
(ngôn ngữ học) phụ âm bên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt