<
Trang chủ » Tra từ
lap  
[læp]
danh từ
 • vạt áo, vạt váy
 • lòng
đứa bé ngồi trong lòng mẹ
 • dái tai
 • thung (chỗ trũng giữa hai quả đồi)
   • may mắn
   • có trời biết
   • trong cảnh xa hoa
   • đổ lỗi cho ai, đổ thừa tại ai, đổ trách nhiệm cho ai
   • giai đoạn sau cùng
danh từ
 • vật phủ lên một vật khác
 • vòng dây, vòng chỉ (quấn vào một cuộn)
 • (thể dục,thể thao) vòng chạy, vòng đua
 • (kỹ thuật) tấm nối (đường ray) ( (cũng) half lap )
ngoại động từ
 • phủ lên, chụp lên, bọc
 • quấn, cuộn; gói
quấn vật gì chung quanh vật khác
 • vượt hơn một vòng (trong cuộc chạy đua)
danh từ
 • (kỹ thuật) đá mài
ngoại động từ
 • (kỹ thuật) mài bằng đá mài
danh từ
 • cái liềm, cái tớp
 • thức ăn lỏng (cho chó...)
 • tiếng vỗ bập bềnh (sóng)
động từ
 • liếm, tớp (bằng lưỡi)
 • nốc, uống ừng ực
 • vỗ bập bềnh (sóng)
   • ai nói gì cũng tin
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt