<
Trang chủ » Tra từ
lao  
[lau]
tính từ, danh từ; số nhiều laos , lao
  • (thuộc) người Lào
  • (thuộc) tiếng Lào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt