<
Trang chủ » Tra từ
land  
[lænd]
danh từ
 • đất; đất liền
đi đường bộ
 • đất trồng trọt, đất canh tác
đất cẵn cỗi
cải cách ruộng đất, cải cách điền địa
 • vùng, xứ, địa phương
quê hương xứ sở
 • đất đai, điền sản
có nhà cửa và đất đai
   • đất thánh
   • thiên đường
   • sống, tồn tại
   • nơi đầy đủ sung túc
   • lộc phúc của trời
   • (trong (kinh thánh)) miền đất phì nhiêu do Chúa Trời hứa với người Do Thái; miền đất hứa
   • chốn thiên thai; nơi cực lạc
   • giấc ngủ
   • kín đáo dò xét tình hình
   • trông thấy đất liền (tàu biển)
   • xem sự thể ra sao
   • ngồi mát ăn bát vàng
   • làm nghề trồng trọt cày cấy, làm nghề nông
ngoại động từ
 • đưa vào bờ; đổ bộ
đổ bộ quân
 • dẫn đến, đưa đến, đẩy vào (một tình thế, một hoàn cảnh)
ăn tiêu hoang phí sẽ đưa người ta đến mang công mắc nợ
 • đạt được, giành được; bắt được
giành được giải thưởng
 • đưa đi, giáng, đánh
giáng một quả đấm vào mắt ai
rót bóng vào khung thành
nội động từ
 • ghé vào bờ (tàu); hạ cánh (máy bay); xuống đất, xuống xe (người); lên bờ (từ dưới tàu)
cặp bến ở Ô-đét-xa
máy bay hạ cánh an toàn
 • rơi vào (tình trạng nào đó)
rơi vào tình thế khó khăn
   • phê bình, mắng mỏ
   • rốt cuộc phải miễn cưỡng làm điều gì
   • giao cái gì cho ai giải quyết
   • hồi phục vững vàng, lấy lại phong độ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt