<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lampe  
danh từ giống cái
  • đèn
đèn dầu hoả
đèn chạy ắcquy
đèn axêtilen
đèn báo động
đèn chịu va chạm
đèn hồ quang
đèn hồ quang không ồn
đèn tín hiệu
đèn xách tay, đèn di động
đèn bóng mờ
đèn hàn xì
đèn tháo rời được
đèn nhấp nháy
đèn giám định (pháp y)
đèn lửa trần
đèn dây tóc xoắn kép
đèn dây tóc xoắn đơn/đèn dây tóc xoắn kép
đèn dây tóc thẳng
đèn huỳnh quang
đèn nóng sáng
đèn đeo trán
đèn diệt mầm bệnh
đèn bức xạ tử ngoại
đèn bức xạ hồng ngoại
đèn cấp cứu
đèn nêon
đèn chiếu
đèn thợ mỏ
đèn xì
đèn điện
đèn chân không
đèn siêu thế
thắp đèn
  • ( rađiô) ống, bóng
ống hai cực
      • (thông tục) nhậu nhẹt ních bụng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt