<
Trang chủ » Tra từ
lam  
[læm]
động từ
  • (từ lóng) đánh, quật, vụt (bằng gậy)
quật ai, đánh ai
danh từ
  • sự chạy trốn, sự trốn tránh
      • bỏ trốn, đào tẩu, trốn mất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt