<
Trang chủ » Tra từ
lake  
[leik]
danh từ
  • chất màu đỏ tía (chế từ sơn)
  • (địa lý,địa chất) hồ
      • bỏ đi ra nơi khác, cút đi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt