<
Trang chủ » Tra từ
lai  
[lai]
danh từ.
  • varmishtree; candleberry.
  • hemline; turn up.
tính từ.
  • of mixed blood; cross-bred.
a cross-bred cow.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt