<
Trang chủ » Tra từ
lack  
[læk]
danh từ
 • sự thiếu
cây chết vì thiếu nước
ngoại động từ
 • thiếu, không có
tôi không đủ lời để diễn tả hết niềm vui của tôi
   • không dám làm điều mà mình cho là hợp lý
nội động từ
 • thiếu, không có
nước không còn thiếu nữa nhờ có công trình thuỷ lợi
   • cần có cái gì
   • thiếu cái gì, không có đủ cái gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt