<
Trang chủ » Tra từ
lac  
[læk]
[lɑ:k]
danh từ
  • cánh kiến đỏ
  • sữa (ghi tắt trong đơn thuốc)
danh từ + Cách viết khác : ( lakh )
  • ( Anh-Ấn) mười vạn (nói về đồng rupi)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt