<
Trang chủ » Tra từ
la  
[lɑ:]
[el 'ei]
Cách viết khác : lah [lɑ:]
danh từ
  • (âm nhạc) La
viết tắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt