<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
être  
nội động từ
 • là, thì
tôi là người Việt Nam
bây là năm giờ
là nhân chứng
trái đất (thì) tròn
 • tồn tại
tôi tư duy thì tôi tồn tại

có những người mà sự thật làm cho hoảng sợ
 • thuộc về, là của
cái bút chì ấy là của tôi

Je suis à Hanoï
tôi ở Hà Nội
 • đi (về quá khứ)
J'ai été à Paris
tôi đã đi Paris
   • (tôn giáo) xin được như nguyện, a men
   • không phải là
   • đó là như thế đấy
   • đến lượt; đến phần (ai)
   • đua nhau mà...
   • anh có khoẻ không?
   • như không xảy ra việc gì cả
   • tham dự
Chúng tôi tổ chức một buổi tiếp khách, anh có tham dự không?
   • đến
anh đến đâu rồi (khi làm việc gì)
   • người loạn dâm đồng giới
hắn là người loạn dâm đồng giới
   • có... không?
Anh có đến không?
   • của
cái này của tôi

tôi ở đây
   • mắc, bận, đang..
đang làm việc
luôn luôn kêu ca
   • đáng, phải
phải làm lại
   • chống lại
   • quê ở; của
Être de Thanhhoa
quê ở Thanh Hoá, là người Thanh Hoá
Cette comédie est de Molière
kịch này là của Mô-li-e
   • bằng (chất gì)
tượng này làm bằng đá hoa
   • thuộc về, có chân trong, có tham gia
ông ta ở trong lực lượng cảnh sát
nó là người trong gia đình
   • có liên quan đến ai về mặt nào
   • mặc (gì)
   • bênh vực (ai); về phía (ai); nghiêng về, tán thành
tán thành một đường lối độc lập
   • có phần trách nhiệm
anh có phần trách nhiệm lớn trong quyết định của ông ta
   • (tiếng địa phương) sắp
chúng tôi sắp đi
   • không có
không có đồng xu dính túi
   • tốt nhất là; chỉ cần
   • hắn đã chết rồi
   • tôi giữ ý kiến của tôi
   • tôi không liên quan gì đến việc ấy
   • không bị ràng buộc bởi, không bị hạn chế bởi
   • luống cuống lắm, lúng túng lắm
   • có phải không?
   • không còn nữa, chết rồi
   • anh tin thế ư?
   • có thể thế ư? có lẽ nào thế?
   • nếu không phải vì
   • nếu thực như thế
   • nếu tôi ở địa vị ấy
   • nói riêng giữa chúng ta với nhau thôi
   • hiểu
   • làm xong
anh hiểu chưa? anh xong chưa?
anh đến đâu rồi?
danh từ giống đực
 • (triết học) tồn tại
 • (triết học) bản thể
sự quan hệ giữa tư tưởng và bản thể
phản nghĩa Néant , non-être
 • bản thân
cảm động đến tận đáy lòng (của bản thân)
 • vật
sinh vật
 • người
đối với anh chỉ thiếu một người
   • đẻ ra, sinh ra ai
   • con người
   • Chúa Trời, Thượng Đế
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt