<
Trang chủ » Tra từ
lực  
[lực]
danh từ.
  • force; strength
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt