<
Trang chủ » Tra từ
lục  
[lục]
động từ.
  • to search;
  • to forage.
to forage one's pockets for a key.
tính từ.
  • green.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt