<
Trang chủ » Tra từ
lờn  
[lờn]
tính từ.
  • too familiar; disrespectful.
to be haunted.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt