<
Trang chủ » Tra từ
lội  
[lội]
động từ.
  • to swim;
  • to wade.
to wade across a stream.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt