<
Trang chủ » Tra từ
lọt  
[lọt]
động từ.
to fall into.
to fall into someone's hand.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt