<
Trang chủ » Tra từ
lọ  
[lọ]
danh từ
  • soot
  • vase; jar; phial
flower vase
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt