<
Trang chủ » Tra từ
lẽo  
[lẽo]
tính từ
  • not straight ; unstraight
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt