<
Trang chủ » Tra từ
lặng  
[lặng]
tính từ.
  • silent; calm; quiet.
calm sea.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt