<
Trang chủ » Tra từ
lầm rầm  
tính từ
  • lẩm bẩm đều đều trong miệng, nghe không rõ
lầm rầm khấn vái nhỏ to (Truyện Kiều)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt