<
Trang chủ » Tra từ
lấm  
[lấm]
  • dirtied, soiled, sullied, soil, dirty, make dirty
mudsplattered face
      • very dirty, dirty all over
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt