<
Trang chủ » Tra từ
lạm  
[lạm]
  • overstep the limit (of), exceed the bounds (of), abuse
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt