<
Trang chủ » Tra từ
lạc hậu  
[lạc hậu]
  • behind the times; backward; underdeveloped
A technologically backward company
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt