<
Trang chủ » Tra từ
lưỡi câu  
[lưỡi câu]
  • Fish-hook.
To fit a hook to the fishing-line.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt