<
Trang chủ » Tra từ
lườm  
[lườm]
động từ.
  • to look askance at sb
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt