<
Trang chủ » Tra từ
lăn  
[lăn]
động từ.
  • to roll; to wallow.
to roll over on the ground.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt