<
Trang chủ » Tra từ
lăm  
[lăm]
  • five
fifteen
  • how much (bao lăm)
it's not much, it's no great matter
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt