<
Trang chủ » Tra từ
lúa  
[lúa]
danh từ.
  • (bot) rice; paddy.
rice - field.
seed - rice.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt