<
Trang chủ » Tra từ
lít  
[lít]
  • (tiếng Pháp gọi là Litre) litre; liter
My car does 100 kilometres on 10 litres
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt