<
Trang chủ » Tra từ
  
danh từ
  • một điệu hát dân gian
lí con sáo
  • vật lí học, nói tắt
  • điều được coi là hợp lẽ
anh nói nghe rất hợp lí
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt