<
Trang chủ » Tra từ
  
[lì]
tính từ
  • braren; brassy
to brazen
  • Motionless
to remain motionless
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt