<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lézarder  
ngoại động từ
  • làm nứt (tường...)
nội động từ
  • (thân mật) ườn ra sưởi nắng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt