<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lézard  
danh từ giống đực
  • (động vật học) con thằn lằn
đuôi thằn lằn
  • da thằn lằn
túi sách làm bằng da thằn lằn
  • (thân mật) sự khó khăn, điều mắc míu
      • không có vấn đề gì đâu, đơn giản thôi
      • (thân mật) ườn ra sưởi nắng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt