<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lézardé  
tính từ
  • (bị) nứt
tường nứt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt