<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lèse-majesté  
danh từ giống cái ( không đổi)
  • tội khi quân; tội phạm thượng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt