<
Trang chủ » Tra từ
  
động từ
  • đưa lưỡi ra ngoài miệng
nắng tháng ba chó già lè lưỡi (tục ngữ)
  • nhè ra
bé lè cơm không chịu nuốt
phụ từ
  • có tác động đến các giác quan
xanh lè
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt