<
Trang chủ » Tra từ
lâm  
[lâm]
danh từ.
  • forest; woods.
forestry.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt