<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lâcher  
ngoại động từ
 • nới lỏng
nới lỏng thắt lưng
 • buông, thả
thả mồi bắt bóng
thả chó
 • tháo ra, buột ra
tháo cửa đập
bắn một phát súng trường
buột ra một câu bậy bạ
 • bỏ rơi
bỏ rơi bạn
anh ta bị bỏ rơi
 • thôi
bỏ xa một địch thủ
   • (nghĩa bóng) hi sinh để cứu vãn tình thế
   • cho tự do phóng túng; thả lỏng
   • (thông tục) chết
   • (sân khấu) diễn dở, diễn tồi
   • thú tội, thừa nhận tất cả
   • trốn đi
   • buông ra
   • để sổng con mồi
   • (thân mật) phải nhả tiền ra
chi tiêu (nhả tiền ra) một cách dè sẻn
   • không rời ai nửa bước
nội động từ
 • lỏng ra
thừng lỏng ra
 • buông ra, không ăn nữa
phanh không ăn nữa
danh từ giống đực
 • sự thả
sự thả chim bồ câu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt