<
Trang chủ » Tra từ
làm ma  
[làm ma]
  • Hold burial rites for.
To hold decent burial rites for one's dead father, to give one's father a decent funeral.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt