<
Trang chủ » Tra từ
knock  
[nɔk]
danh từ
 • cú đánh, cú va chạm
cú đánh vào đầu
 • tiếng gõ (cửa)
tiếng gõ cửa
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời phê bình kịch liệt, lời chỉ trích gay gắt
 • (kỹ thuật) tiếng nổ lọc xọc (máy bị rơ hoặc hỏng)
   • bị thất bại, bị đánh bại
   • (sân khấu) bị khán giả chê
   • (từ lóng) bị sa sút, bị nghèo khổ
ngoại động từ
 • đập, đánh, va đụng
đập vào đầu ai
đập vụn cái gì
đụng đầu vào cái gì
 • (từ lóng) làm choáng người, gây ấn tượng sâu sắc, làm ngạc nhiên hết sức
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phê bình kịch liệt, chỉ trích gay gắt
nội động từ

gõ cửa
 • (kỹ thuật) kêu lọc xọc, nổ lọc xọc (máy bị rơ hoặc hỏng)
   • có cuộc sống không ổn định, luôn dịch chuyển và sống ở nhiều nơi; lang thang nay đây mai đó
sống vài năm nay đây mai đó ở châu Âu
   • va phải, đụng phải
   • tình cờ, chạm trán, tình cờ gặp (ai)
   • (từ lóng) uống
   • đánh ngã, húc ngã; phá đổ (nhà...); bắn rơi (máy bay...)
   • đánh quỵ; hạ (uy thế của ai...)
   • gõ búa xuống bàn ra hiệu quyết định bán (bán đấu giá)
   • (thông tục) yêu cầu (ai hát một bài...)
   • dỡ (máy...) thành từng bộ phận nhỏ (cho gọn khi chuyên chở)
   • (thông tục) hạ (giá...)
   • đánh bật đi, đánh văng đi, đánh tung lên
   • nghỉ, ngừng (việc); ngừng làm việc
   • giải quyết nhanh, làm mau, làm vội
giải quyết nhanh công việc
làm mau mấy câu thơ
   • rút bớt, bớt đi
bớt một số tiền lớn ở hoá đơn
   • (từ lóng) ăn cắp, chôm
   • (từ lóng) chết
   • gõ (tẩu) cho tàn thuốc bật ra
   • (thể dục,thể thao) đánh nốc ao, hạ đo ván (quyền Anh)
   • đánh gục, đánh bại (kẻ địch)
   • (thông tục) làm vội (một kế hoạch...)
   • tập hợp vội vàng, vơ váo vào với nhau; ghép vội vào với nhau
   • đầu hàng, hàng phục, chịu khuất phục, chịu thua
   • đánh bay lên, đánh tốc lên
   • gõ cửa đánh thức (ai) dậy
   • làm vội vàng, giải quyết vội vàng, thu xếp vội vàng (việc gì)
   • làm kiệt sức, làm mệt lử; kiệt sức, mệt lử
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm cho có mang
   • (thể dục,thể thao) ghi nhanh, thắng nhanh (điểm)
   • (nghĩa bóng) làm thất bại, làm hỏng (kế hoạch...); chặn đứng (một âm mưu...)
   • (nghĩa bóng) thắng ai một cách dễ dàng
   • đánh ai ngã lăn quay
   • làm cho ai choáng người, làm cho ai điếng người
   • va chạm nhau kịch liệt
   • im đi! câm mồm!
   • chứng tỏ ai không còn nổi bật về cái gì nữa
   • đánh bật ra rìa
   • trội hơn ai/ cái gì
   • đánh gục, đánh quỵ
   • (về một buổi trình diễn) rất thành công, gặt hái thành công
   • tôi sửng sốt quá đỗi!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt