<
Trang chủ » Tra từ
knife  
[naif]
danh từ, số nhiều knives
 • con dao
 • (y học) dao mổ
phẫu thuật; cuộc mổ
bị mổ
 • (kỹ thuật) dao cắt gọt, dao nạo
   • đột ngột, rất nhanh không kịp kêu lên một tiếng
   • tấn công ai mãnh liệt, đả kích ai kịch kiệt
   • sự ăn
   • người ăn
là một người ăn khoẻ (yếu)
ăn uống ngon lành; ăn khoẻ
   • chiến tranh ác liệt, chiến tranh một mất một còn
   • đó là một cái có thực, đó là một cái cụ thể có thể sờ mó được
   • dễ như bỡn, dễ như lấy đồ trong túi ra, dễ như trở bàn tay
ngoại động từ
 • đâm bằng dao; chém bằng dao; cắt bằng dao
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dùng thủ đoạn ám muội để làm thất bại ( (thường) là về mặt (chính trị))
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt