<
Trang chủ » Tra từ
kingdom  
['kiηdəm]
danh từ
  • vương quốc
vương quốc Anh
thiên đường
  • (sinh vật học) giới
giới động vật
  • (nghĩa bóng) lĩnh vực
lĩnh vực tư tưởng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt