<
Trang chủ » Tra từ
king  
[kiη]
danh từ
 • vua, quốc vương
 • (nghĩa bóng) vua (đại tư bản...)
vua dầu lửa
 • chúa tể (loài thú, loài chim)
chúa tể các loài thú (sư tử)
chúa tể các loài chim (đại bàng)
vàng
 • (đánh cờ) quân tướng, quân chúa
 • (đánh bài) lá bài K
 • loại tốt nhất; loại to, loại lớn (hoa quả)
   • con đường chính (thuỷ bộ)
   • thời tiết đẹp vào những ngày lễ lớn
   • mặt trời
   • (tôn giáo) Chúa
   • thần chết
   • diễn viên đóng vai vua (trong các bi kịch)
   • lá cờ của vua
   • quà của nhà vua tặng cho những bà mẹ sinh ba
nội động từ
 • làm vua, trị vì
 • làm như vua, làm ra vẻ vua
ngoại động từ
 • tôn lên làm vua
   • làm như vua, làm ra vẻ vua
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt