<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
kind  
[kaind]
danh từ
 • nhóm có đặc tính giống nhau; loại; hạng; thứ
trái cây các loại/các loại trái cây
bà muốn tất cả cùng một loại hay lẫn lộn?
Đừng tin hắn : Tôi biết cái loại người hắn rồi
cô ta không thuộc loại (đàn bà/người) nói dối
người đủ mọi hạng
cái gần giống như vậy, cái đại loại như vậy
chúng khác nhau về hình dáng, nhưng không khác nhau về chủng loại
 • bản tính
hành động theo bản tính
   • (về sự trả công) bằng hàng hoá hay sản phẩm tự nhiên (chứ không phải bằng tiền), bằng hiện vật; bằng cái gì cùng loại, bằng cái tương tự
khi không còn tiền, ông chủ trại có lúc trả công tôi bằng hiện vật
đáp lại sự lăng mạ bằng việc làm tương tự (lăng mạ trở lại); ăn miếng trả miếng
   • hồ như
tôi hồ như cảm thấy rằng việc này có thể xảy ra
ông ta hầu như là một cố vấn không chính thức, nhưng tôi chẳng biết đích xác ông ấy làm gì
   • đôi chút, phần nào
tôi không dám chắc tại sao, nhưng cũng phần nào tiếccho anh ta
cô ấy quan tâm chứ? -vâng, đôi chút
tôi cũng mong chờ cái đó phần nào
   • hoàn toàn không như vậy
người ta bảo tôi rằng cô ấy dễ thương lắm, nhưng hoàn toàn không như vậy
   • cùng một loại; cái tạm gọi là
họ trông giống nhau, nói giống nhau, thậm chí suy nghĩ giốngnhau - họ là hai người cùng một loại (cùng một giuộc)
thành phố mời dự cái tạm gọi là biểu diễn văn nghệ, nhưng chắngco gì giống thứ mà anh thấy trong thành phố
   • cái gì đại loại như vậy
Anh nói là họ đang dọn đi à? Chính tôi đã nghe đại loại như vậy
tính từ
 • tử tế, ân cần, có lòng tốt
một người/cử chỉ/bộ mặt/ý nghĩ tốt lành
cô ta luôn nói năng tử tế với mọi người
anh vui lòng giúp tôi nhé? (xin anh làm ơn/vui lòng giúp tôi)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt