<
Trang chủ » Tra từ
kindness  
['kaindnis]
danh từ
  • sự tử tế, sự ân cần; lòng tốt
vì lòng tốt mà làm việc gì
rất tốt đối với ai, rất tử tế đối với ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt