<
Trang chủ » Tra từ
kiên nhẫn  
[kiên nhẫn]
  • patient; persevering
Patience; perseverance
I've run out of patience
To learn patience; To learn to be patient
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt