<
Trang chủ » Tra từ
khoai  
[khoai]
danh từ
  • potato; sweet potato
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt