<
Trang chủ » Tra từ
khoác  
[khoác]
động từ
  • to put on
to put a coat over one's shoulders
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt