<
Trang chủ » Tra từ
khe hở  
[khe hở]
  • slit; slot; chink; interstice
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt